Giải phóng sự sáng tạo và đổi mới tại TikTok!

TikTok được tôn vinh vì sá»± mở rá»™ng nhanh chóng của nó, Ä‘i theo phÆ°Æ¡ng châm “chúng ta cùng nhau xây dá»±ng nhanh chóng”. Triết lý này không chỉ nhằm phát triển nhanh chóng các ý tưởng của chúng tôi; Ä‘ó còn là việc chấp nhận những suy nghÄ© Ä‘á»™c Ä‘áo và há»— trợ lẫn nhau trong những ná»— lá»±c này. CÆ¡ há»™i phát triển cá nhân và doanh nghiệp ở Ä‘ây là rất lá»›n.

Đổi má»›i là nhịp tim của TikTok và nó đến từ mọi ngóc ngách và nguồn gốc. Chelsea Alahakone, thành viên của nhóm Tin cậy và An toàn, kể lại những ngày đầu ở Ä‘ây, nói: "Trong tuần đầu tiên, tôi được thông báo rằng 'có má»™t nÆ¡i dành cho mọi người ở Ä‘ây tại TikTok'. Tôi có thể tá»± hào chứng thá»±c khi chứng kiến đặc tính này trong hành Ä‘á»™ng hàng ngày. Các đồng nghiệp của tôi đến từ nhiều nền tảng khác nhau, má»—i người đều Ä‘Æ°a ra những quan Ä‘iểm, cách tiếp cận và giải pháp vô giá cho cùng những thách thức. Chính nhờ tấm thảm phong phú chứa Ä‘á»±ng những ý tưởng má»›i mẻ này mà chúng ta cùng nhau phát triển và phát triển."

Sứ mệnh chung của chúng tôi là cùng nhau sáng tạo và phát triển, Ä‘iều này thúc đẩy mọi khía cạnh công việc của chúng tôi. Ngay từ khi bắt đầu sá»± nghiệp tại Ä‘ây, bạn sẽ tìm thấy những nhà lãnh đạo TikTok luôn sẵn sàng há»— trợ và nuôi dưỡng tất cả các ý tưởng có thể tưởng tượng được cÅ©ng nhÆ° những cá nhân thúc đẩy chúng. Chúng tôi có các Ä‘ánh giá hiệu suất hai năm má»™t lần và Nhóm nguồn lá»±c nhân viên (ERG) để há»— trợ mọi người xác định và đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của họ.

TikTok phát triển mạnh khi nhân viên của họ Ä‘ón nhận sá»± thay đổi và không ngại mạo hiểm vượt ra ngoài vùng an toàn của họ, ngay cả khi Ä‘iều Ä‘ó đồng nghÄ©a vá»›i việc đặt ra những câu hỏi đầy thách thức. Lấy nhóm Tin cậy và An toàn làm ví dụ; sứ mệnh hàng ngày của họ là đảm bảo TikTok vẫn là nền tảng an toàn cho mọi người thông qua việc kiểm duyệt ná»™i dung, phát triển chính sách và quản lý sản phẩm. Khi Alahakone gặp phải vấn đề mà mối lo ngại của người dùng không được giải quyết kịp thời, cô ấy không chỉ hỏi "Ä‘iều gì Ä‘ã xảy ra trong quá trình này?" nhÆ°ng thay vào Ä‘ó lại đặt câu hỏi, "tại sao chúng ta lại thá»±c hiện quy trình này ngay từ đầu?" Chính lối tÆ° duy tiến bá»™ này Ä‘ã thúc đẩy thành công của chúng tôi.

Điều này thể hiện má»™t trong những giá trị cốt lõi của TikTok, cái mà chúng tôi trìu mến gọi là “ByteStyle”: cam kết “Tìm kiếm sá»± thật và thá»±c dụng”. Cho dù Ä‘ó là các thành viên trong nhóm Tin cậy và An toàn nhÆ° Chelsea, các đồng nghiệp Giải pháp kinh doanh toàn cầu của chúng tôi Ä‘óng góp vào tăng trưởng doanh thu của nền tảng hay nhóm Tiếp thị & Truyền thông Ä‘ang định hình câu chuyện TikTok ngày càng phát triển, chúng tôi không chỉ dá»±a vào các biện pháp khắc phục nhanh chóng hoặc các phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận truyền thống chỉ để vì truyền thống. Thay vào Ä‘ó, chúng tôi luôn ná»— lá»±c tối Æ°u hóa nền tảng và phÆ°Æ¡ng pháp hoạt Ä‘á»™ng của mình.

Nếu bạn Ä‘ang cân nhắc sá»± nghiệp tại TikTok, chúng tôi khuyến khích bạn hãy nhanh tay ứng tuyển! Có vô số cÆ¡ há»™i để tạo ra tác Ä‘á»™ng tích cá»±c, mang lại niềm vui cho bản thân, đồng nghiệp và hÆ¡n má»™t tá»· người dùng trên toàn cầu. Hãy bắt đầu khám phá các vị trí hiện có ngay hôm nay và trở thành má»™t phần trong hành trình thú vị của chúng tôi.


4.5 / 5 ( 50 votes )

Để lại một bình luận