Khám phá sự phát triển của TikTok: Phân tích số học

Thật khó để biết rằng TikTok Ä‘ã bắt đầu hành trình của mình vào năm 2018 – thời gian thá»±c sá»± trôi nhanh! Được thúc đẩy bởi mục tiêu của chúng tôi là khÆ¡i dậy sá»± sáng tạo và lan tỏa hạnh phúc cho người dùng, nền tảng này Ä‘ã có sá»± tăng trưởng vượt bậc về nhiều mặt. Hãy Ä‘i sâu vào số liệu thống kê để xem nó Ä‘ã phát triển đến mức nào.

Hiện tại, TikTok tá»± hào có sá»± hiện diện toàn cầu vá»›i các văn phòng trải rá»™ng trên sáu lục địa (vá»›i hy vọng kỳ lạ là má»™t ngày nào Ä‘ó sẽ đến được Nam Cá»±c). Đội ngÅ© tận tâm của chúng tôi, bao gồm hàng nghìn nhân viên, làm việc không mệt mỏi để Ä‘i tiên phong trong những đổi má»›i đầu tiên trong ngành má»—i ngày. Nhấn mạnh đến vấn đề bảo mật dữ liệu, chúng tôi Ä‘ã đầu tÆ° 1,5 tá»· USD Ä‘áng kể để bảo vệ dữ liệu của người dùng và doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi Ä‘ang dành 1,2 tá»· euro để thiết lập các cÆ¡ sở lÆ°u trữ dữ liệu địa phÆ°Æ¡ng ở Dublin và Oslo, phục vụ khách hàng châu Âu của chúng tôi. Thật vậy, khi các doanh nghiệp đặt mục tiêu tạo ra tác Ä‘á»™ng Ä‘áng kể, TikTok chính là nền tảng họ nên sá»­ dụng.

Exploring-tiktoks-growth-a-numerical-breakdown-1

Trên toàn cầu, TikTok Ä‘ã trở thành má»™t công cụ không thể thiếu đối vá»›i các doanh nghiệp nhỏ. Chỉ riêng ở Đông Nam Á, hÆ¡n 15 triệu doanh nghiệp Ä‘á»™c lập sá»­ dụng nền tảng này để giá»›i thiệu và quảng bá sản phẩm của họ.

Tại VÆ°Æ¡ng quốc Anh, sá»± Ä‘óng góp của các doanh nghiệp nhỏ trên TikTok Ä‘ã thúc đẩy Ä‘áng kể nền kinh tế, bổ sung hÆ¡n 1,6 tá»· bảng Anh vào GDP của quốc gia vào năm ngoái. Đáng chú ý, hÆ¡n 55% chủ doanh nghiệp nhỏ này trên TikTok thuá»™c các nhóm dân tá»™c thiểu số, thể hiện sá»± cống hiến của TikTok trong việc thúc đẩy má»™t môi trường hòa nhập không chỉ công nhận sá»± Ä‘a dạng mà còn tôn vinh nó. HÆ¡n nữa, 75% Ä‘áng kể các doanh nhân này báo cáo rằng TikTok Ä‘ã ảnh hưởng tích cá»±c đến khả năng kết nối vá»›i khách hàng trên khắp VÆ°Æ¡ng quốc Anh của họ.

Phạm vi tiếp cận của TikTok rất rá»™ng và có lượng người dùng ấn tượng. Ở châu Âu, nền tảng này nhận được sá»± bảo trợ của hÆ¡n 100 triệu người dùng, trong khi ở Bắc Mỹ, con số này vượt quá 150 triệu. Chúng tôi Ä‘ánh giá cao mọi người dùng tìm thấy niềm vui khi khám phá âm nhạc, thời trang và kết nối má»›i thông qua nền tảng của chúng tôi.

Exploring-tiktoks-growth-a-numerical-breakdown-2

Jennifer Kim, người đứng đầu bá»™ phận Thu hút nhân tài, cho biết: “Việc quan sát vai trò của TikTok trong việc nâng cao giáo dục, thúc đẩy sá»± tÆ°Æ¡ng tác của cá»™ng đồng và đặc biệt là há»— trợ các doanh nghiệp nhỏ là Ä‘á»™ng lá»±c vô cùng lá»›n”. Cá»™ng đồng TikTok.

Thành công trong việc thiết lập má»™t nền tảng an toàn và hiệu quả cho người mua, người sáng tạo và tất cả người dùng nhờ vào sá»± cam kết của các nhóm Ä‘a dạng của chúng tôi, má»—i nhóm chuyên về các lÄ©nh vá»±c khác nhau. Nhóm Tin cậy và An toàn Ä‘óng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường an toàn và toàn diện trên nền tảng. Nhóm TikTok LIVE Ä‘ã tạo ra má»™t không gian nÆ¡i cá»™ng đồng TikTok có thể cùng nhau hòa mình vào trải nghiệm văn hóa trong thời gian thá»±c. Bên cạnh Ä‘ó, sá»± Ä‘óng góp của các nhóm Pháp lý, Tiếp thị và CÆ¡ sở hạ tầng là vô giá. Vá»›i nhiều vai trò khác nhau, có rất nhiều cÆ¡ há»™i cho các cá nhân tạo dá»±ng con đường sá»± nghiệp của riêng mình trong mọi lÄ©nh vá»±c.

Má»™t thống kê cụ thể gây ấn tượng sâu sắc vá»›i chúng tôi: má»™t ná»­a số người dùng của chúng tôi cho biết rằng việc sá»­ dụng TikTok mang lại cho họ hạnh phúc. Là má»™t công ty luôn ná»— lá»±c khÆ¡i dậy sá»± sáng tạo và lan tỏa niềm vui, hạnh phúc của cá»™ng đồng là trọng tâm trong mọi việc chúng tôi thá»±c hiện.

Exploring-tiktoks-growth-a-numerical-breakdown-3

Bắt tay vào sá»± nghiệp tại TikTok đồng nghÄ©a vá»›i việc gia nhập má»™t công ty Ä‘ang phát triển nhanh chóng và Ä‘óng vai trò then chốt trong việc nâng cao cuá»™c sống của vô số chủ doanh nghiệp nhỏ, người sáng tạo và người dùng trên toàn thế giá»›i.

Sá»± hiện diện toàn cầu của chúng tôi, vá»›i các văn phòng trải khắp thế giá»›i, cho phép chúng tôi phục vụ hiệu quả cho cá»™ng đồng Ä‘a dạng và năng Ä‘á»™ng của mình. Bất kể vị trí của bạn là gì, những Ä‘óng góp của bạn sẽ có tác Ä‘á»™ng Ä‘áng kể. Chúng tôi rất vui mừng về những khả năng có thể xảy ra trong 5 năm tá»›i. Khám phá những cÆ¡ há»™i nghề nghiệp gần gÅ©i vá»›i bạn ngay hôm nay.


4.5 / 5 ( 50 votes )

Để lại một bình luận