Thúc đẩy sự nghiệp của bạn tại TikTok: Cơ hội về Niềm tin và An toàn

Vá»›i sá»± mở rá»™ng của cá»™ng đồng TikTok, sá»± cống hiến của nhóm Tin cậy và An toàn (T&S) của chúng tôi nhằm đảm bảo má»™t nền tảng an toàn trở nên mạnh mẽ hÆ¡n bao giờ hết. Nhóm này mang đến nhiều cÆ¡ há»™i cho các thành viên nâng cao chuyên môn của họ trong các lÄ©nh vá»±c nhÆ° xây dá»±ng chính sách, quản lý sản phẩm và các khía cạnh quan trọng khác, tất cả đều thuá»™c nhóm quan trọng và khác biệt này.

Chúng tôi Ä‘ã trò chuyện vá»›i Douglas, Mackenzie và Atlanta, các thành viên trong nhóm của chúng tôi có trụ sở tại Hoa Kỳ, Brazil và Đức, để thảo luận về Ä‘iều gì Ä‘ã thu hút họ đến vá»›i vai trò của họ và cách các nguồn lá»±c của TikTok Ä‘óng vai trò quan trọng trong sá»± phát triển cá nhân và nghề nghiệp của họ.

Vai trò của bạn tại TikTok là gì?

Douglas chia sẻ: "Vá»›i vai trò là Trưởng nhóm về Đào tạo và Đảm bảo Chất lượng, tôi giám sát má»™t nhóm được giao nhiệm vụ xem xét các trường hợp được kiểm duyệt. Mục tiêu của chúng tôi là Ä‘Æ°a ra phản hồi và giám sát kết quả chất lượng của mình. Trách nhiệm chính của tôi liên quan đến việc hÆ°á»›ng dẫn và quản lý những ná»— lá»±c của nhóm để đảm bảo kiểm duyệt nhất quán và vô tÆ° trên nền tảng."

Mackenzie giải thích: "Tôi đứng đầu má»™t nhóm toàn cầu chịu trách nhiệm thá»±c hiện tất cả các chính sách về Tính chính trá»±c & Xác thá»±c, bao gồm bảo vệ tính liêm chính trong bầu cá»­ cÅ©ng nhÆ° chống lại thông tin sai lệch và mạo danh. Nhóm của chúng tôi cá»™ng tác ở nhiều bá»™ phận chức năng khác nhau để xác định, hành Ä‘á»™ng và ngăn chặn sá»± lan truyền thông tin sai lệch. Chúng tôi phát triển mô hình học máy, giám sát quy trình kiểm duyệt chuyên biệt và tạo ra các giải pháp ngoại vi. Thông qua việc quản lý ChÆ°Æ¡ng trình xác minh thông tin toàn cầu, chúng tôi sá»­ dụng thông tin chi tiết từ các tổ chức xác minh thông tin được công nhận để hÆ°á»›ng dẫn thá»±c thi các chính sách về thông tin sai lệch của TikTok trong Nguyên tắc cá»™ng đồng của chúng tôi. hoạt Ä‘á»™ng ở nhiều thành phố, bao gồm Singapore, Dublin, Berlin, New York, Mexico City và San Francisco."

Atlanta, Nhà phân tích chất lượng có trụ sở tại Đức, mô tả vai trò của mình: "Tôi tập trung vào việc kiểm duyệt ná»™i dung, cá»™ng tác vá»›i các bên liên quan và đối tác khác nhau, đồng thời đảm bảo rằng nền tảng này vẫn an toàn và phù hợp vá»›i khán giả thuá»™c nhiều nhóm tuổi khác nhau."

Điều gì Ä‘ã thu hút bạn đến vá»›i TikTok cụ thể?

Atlanta phản ánh: "Việc chuyển đổi từ người sáng tạo TikTok sang trở thành thành viên của nhóm TikTok là má»™t triển vọng thú vị đối vá»›i tôi! Tôi rất tá»± hào khi trở thành thành viên của tổ chức năng Ä‘á»™ng, sáng tạo và không ngừng phát triển này. Sứ mệnh của chúng tôi là nền tảng truyền cảm hứng sáng tạo và lan tỏa niềm vui luôn thu hút tôi và Ä‘ó là Ä‘iều Ä‘ã Ä‘Æ°a tôi đến Ä‘ây."

Douglas phản ánh về hành trình của mình: "TikTok Ä‘ã cách mạng hóa việc tạo ná»™i dung bằng cách giúp tất cả mọi người đều có thể truy cập được. Khi nền tảng này ra mắt, nó cho phép mọi người tạo ná»™i dung mà không cần thiết bị quay phim đắt tiền, cho phép mọi người có cÆ¡ há»™i thu hút khán giả bằng sá»± sáng tạo và sá»± hài hÆ°á»›c của mình. Khi cÆ¡ há»™i được gia nhập và phát triển cùng má»™t công ty có nhiều thay đổi nhÆ° vậy xuất hiện, tôi biết mình không thể bỏ lỡ.”

Mackenzie chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Sau 5 năm quản lý khủng hoảng và tính liêm chính trong bầu cá»­ ở má»™t nền tảng khác, tôi rất háo hức vá»›i má»™t thá»­ thách má»›i và thú vị. Đảm nhận các vấn đề về Niềm tin và An toàn tại má»™t trong những nền tảng toàn cầu phát triển nhanh nhất dường nhÆ° là cÆ¡ há»™i hàng đầu để thá»±c hiện có tác Ä‘á»™ng Ä‘áng kể đến thế giá»›i kỹ thuật số. Kể từ Ä‘ó, tôi Ä‘ã hoàn toàn cam kết vá»›i con đường này."

Phạm vi và trách nhiệm của bạn có được mở rá»™ng kể từ khi bạn gia nhập nhóm không?

Mackenzie kể lại quá trình phát triển của mình tại TikTok: "Ban đầu, tôi tham gia vá»›i tÆ° cách là Chủ sở hữu vấn đề toàn cầu (GIO) về Thông tin sai lệch. Ngay sau Ä‘ó, rõ ràng là cần có má»™t nhà lãnh đạo toàn cầu cho trụ cá»™t quy trình và sản phẩm Tính toàn vẹn và Xác thá»±c. Tôi Ä‘ã tình nguyện và trình bày má»™t kế hoạch tổ chức và mở rá»™ng Ä‘á»™i ngÅ©. Điều tôi thá»±c sá»± Ä‘ánh giá cao ở TikTok là cam kết phát huy nhân tài ná»™i bá»™. Quản lý của tôi Ä‘ã tin tưởng vào tôi và vì Ä‘iều Ä‘ó, tôi biết Æ¡n má»—i ngày. Sá»± gia tăng trách nhiệm Ä‘áng kể nhÆ° vậy là Ä‘iều hiếm thấy ở các công ty khác , và Ä‘ó là niềm tá»± hào đối vá»›i chúng tôi tại TikTok. Chúng tôi ghi nhận và ủng há»™ tham vọng cÅ©ng nhÆ° mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên – và Ä‘ó là Ä‘iều thá»±c sá»± Ä‘áng ăn mừng."

Các nhà lãnh đạo của bạn Ä‘ã há»— trợ sá»± phát triển của bạn bằng cách nào khác?

Douglas nói về ảnh hưởng của người quản lý của mình: "Sá»± phát triển của tôi Ä‘ã được há»— trợ Ä‘áng kể nhờ cách tiếp cận của người quản lý của tôi. Anh ấy đối xá»­ vá»›i tôi bằng sá»± tôn trọng nghề nghiệp và duy trì sá»± minh bạch trong các cuá»™c thảo luận của chúng tôi. Thay vì quản lý vi mô, anh ấy Ä‘Æ°a ra phản hồi kịp thời và thẳng thắn, tham gia vào các cuá»™c thảo luận cởi mở và thá»±c tế về các giải pháp tiềm năng và đảm bảo rằng kỳ vọng của chúng tôi phù hợp."

Bạn mô tả văn hóa nhóm của bạn nhÆ° thế nào?

Atlanta phản ánh về môi trường làm việc của mình: "Tôi không thể hy vọng có má»™t nÆ¡i làm việc tốt hÆ¡n. Có tinh thần hợp tác mạnh mẽ, trong Ä‘ó mọi người há»— trợ lẫn nhau cùng tiến bá»™. Bạn có thể tiếp cận bất kỳ ai trong tổ chức nếu có bất kỳ thắc mắc nào và họ sẽ Ä‘Æ°a ra đảm bảo bạn nhận được câu trả lời mình cần vào cuối ngày. Ngoài ra, các lãnh đạo của chúng tôi chú ý đến việc đảm bảo các thành viên trong nhóm của họ không làm việc quá sức. Điều này thể hiện má»™t nÆ¡i làm việc giàu lòng nhân ái và thá»±c sá»± coi trọng sá»± cân bằng giữa công việc và cuá»™c sống cá nhân."

Trải nghiệm của bạn tại TikTok có gì Ä‘á»™c Ä‘áo?

Douglas chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Tôi có vinh dá»± được tham gia má»™t số chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo tập trung vào các công cụ, phÆ°Æ¡ng pháp và thá»±c tiá»…n quản lý dá»± án. Có trụ sở tại São Paulo, tôi Ä‘ã làm việc vá»›i các nhà quản lý và đồng nghiệp từ xa trên toàn cầu, trao đổi kiến thức chuyên môn, phát triển dá»± án và liên lạc vá»›i các bên liên quan. Điều này Ä‘ã cho phép tôi gặp gỡ các chuyên gia xuất sắc và học hỏi từ họ, má»™t cÆ¡ há»™i có thể thá»±c hiện được nhờ các giá trị tại TikTok.

Nếu bạn muốn tham gia vào má»™t nhóm tận tâm mang lại cÆ¡ há»™i phát triển vô tận, hãy khám phá sá»± nghiệp về Tin cậy và An toàn tại Ä‘ây."


4.5 / 5 ( 50 votes )

Để lại một bình luận